Tìm Kiếm Theo Nhu Cầu

Liên Hệ Đặt Hàng

BÁNH XE CHỊU NHIỆT CÀNG INOX 304

DS 3350 PUB C

Liên Hệ

127 mm
50 mm
mm
227 kg
DS 3350 NYL A

Liên Hệ

127 mm
50 mm
mm
250 kg
DS 3350 MRB A

Liên Hệ

127 mm
50 mm
mm
180 kg
DS 3350 MRB C

Liên Hệ

127 mm
50 mm
mm
180 kg
DS 3350 ELA A

Liên Hệ

127 mm
50 mm
mm
180 kg
DS 3340 MRB B

Liên Hệ

101 mm
50 mm
mm
150 kg
DS 2250 PUP A

Liên Hệ

127 mm
32 mm
mm
9 kg
DS 2250 NYL A

Liên Hệ

127 mm
32 mm
mm
110 kg
DS 2250 NYL D

Liên Hệ

127 mm
32 mm
mm
110 kg
DS 2250 ELP D

Liên Hệ

127 mm
32 mm
mm
70 kg
DS 2250 ELP E

Liên Hệ

127 mm
32 mm
mm
70 kg
DS 2240 PUP C

Liên Hệ

102 mm
32 mm
mm
79 kg
DS 2240 NYL B

Liên Hệ

102 mm
32 mm
mm
100 kg
DS 2240 ELP A

Liên Hệ

102 mm
32 mm
mm
60 kg
DS 2240 ELP C

Liên Hệ

102 mm
32 mm
mm
60 kg
DS 2230 PUP A

Liên Hệ

76 mm
32 mm
mm
70 kg
DS 2230 NYL B

Liên Hệ

76 mm
32 mm
mm
90 kg
DS 2230 ELP D

Liên Hệ

76 mm
32 mm
mm
60 kg
0903168446 - 0947363679 - 02837129446